maandag 15 september 2014

Literature and other sources


 
Effect van linguistic turn op afbrokkelen mythe. De Saussure -> Derrida / Wittgenstein

 


Literary Criticism
Myth, Truth and Literature – Colin Falck
Sexual Personae - Camille Paglia 

Architecture
Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity – Marc Augé
Tom Turner Comparative Mythology
Golden Bough -Frazer
Mircea Eliade - Eternal Return
Joseph Campbell - Hero with a thousand faces
Jung - Archetypes and collective unconscious
Structuralist theory of mythology – Levi Strauss vs Symbolist theory of mythology – CG Jung

Csapo, Eric. Theories of Mythology (Blackwell Publishing, 2005), pp 36–43, pp 44–67. ISBN-631-23248-6

Art & philosophy
Heidegger: The Origin of the work of Art
Griekse tempel en peasant shoes om te focussen op eenheid en het aardse bestaan.
“It is the temple-work that first joins together and simultaneously gathers around itself the unity of those paths and relations in which birth and death, disaster and blessing, victory and disgrace, endurance and decline obtain the form of destiny for human being. …The temple first gives to things their look and to humanity their outlook on themselves.”John David Ebert - Art After Metaphysics / Celluloid Heroes & Mechanical Dragons: Film as the Mythology of Electronic Society


Gianni Vattimo – de transparante samenleving

De wereldbeelden die we via de media en de menswetenschappen ontvangen, zij het op diverse niveaus, zijn niet zomaar verschillende interpretaties van een 'werkelijkheid' die hoe dan ook 'gegeven' is, maar maken de objectiviteit van deze wereld zelf uit. "Er zijn geen feiten, alleen maar interpretaties", aldus Nietzsche, die ook heeft geschreven dat "de ware wereld uiteindeiljk een fabel ging worden."
De wereld is niet zozeer object van mogelijke 'objectieve' kennis, als wel de plaats waar symbolische systemen geproduceerd worden.

De onmythologisering van de onmythologisering kunnen we beschouwen als de eigenlijke overgang van modern naar postmodern. Probeert de 'terugkeer' van de mythe terug te brengen in de samenleving.

Papers


“The Truth is Out There: Postmodern Myth and Archetypes, Extraterrestrial Salvation, and Mythic Apologetics”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten